Nezaposlenost mladih – rak rana regiona

Svaki treći mladi čovek u Srbiji je, sudeći po zvaničnoj statistici, nezaposlen. Za rešavanje jednog od gorućih problema društva duže vreme je tražen sistemski pristup, ali činjenica je da je stopa nezaposlenosti stanovništva starog do 30 godina u Srbiji u ovom trenutku znatno viša od prosečne u evropskim zemljama.

 Srbija u tom pogledu, naravno, nije izuzetak – takvu, najblaže rečeno, sumornu statistiku deli sa većinom zemalja u regionu.

Evropska unija naročitu pažnju posvećuje brizi o mladima. Omladinska politika EU ustanovljena je još od 1992. godine, a prvi programi su nastali davne 1988. Postoje i posebni programi za zapošljavanje mladih radnika. Tokom 1990-ih, kada se naša tadašnja generacija mladih suočavala sa ograničenjima putovanja i ratovima, njihovi vršnjaci u Evropi su koristili razne programe razmene i mobilnosti zahvaljujući kojima su radili na sebi, učili jezike, sticali iskustvo, putovali, ostvarivali kontakte i efektivno se spremali za ulazak u svet rada. Danas je ova mogućnost sve više dostupna i našim sadašnjim omladincima.

Srbija će, kada postane članica EU, imati obavezu da sprovodi Generaciju za mlade, što će indirektno u velikoj meri potpomoći smanjenju stope nezaposlenosti te populacije.

Od mnogobrojnih programa koje je EU namenila mladima verovatno je najpoznatiji Erazmus +, koji postoji već 30 godina. Putem njega se finansiraju projekti saradnje u oblasti obrazovanja, mladih i sporta, tako da on doprinosi većoj angažovanosti te starosne grupe. U fokusu je jačanje njihovih potencijala za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih veština, solidarnosti i razumevanja između kultura.

Srbija, iako za sada partnerska zemlja, od februara ove godine može da ograničeno učestvuje u projektima mobilnosti omladinskih radnika, i to u svojstvu podnosilaca projekta. Dalje evropske integracije sledstveno donose i veće mogućnosti za naše mlade.